เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 - 29 พ.ย. 2565